CHOV

 

O PLEMENI     - linie hřebců         - rodiny klisen        - standard           - historie
 
KONĚ V ČR     - plnokrevní         - polokrevní          - exportovaní          uhynulí
 
PLEMENNÍ HŘEBCI                       HŘÍBATA                      REGISTRACE KONÍ

foto Martina Burianová a Michaela Purnochová