REGISTRACE  KONÍ

 

ČSCHAT zprostředkovává pro členy ČSCHATu registrace achaltekinských plnokrevných a podílových koní v mateřských plemenných knihách, licentace hřebců, atd.

 

Pro registraci PLNOKREVNÉHO HŘÍBĚTE

v mateřské plemenné knize v Rusku je potřeba doložit:

- DNA test v mezinárodním formátu

- vyplněný formulář Žádost o registraci plnokrevného hříběte

- fotografie hříběte v zootechnickém postoji z obou stran, dále zepředu a zezadu tak, aby byly dobře viditelné odznaky (prosím, nefotit koně ve vysoké trávě) a detail hlavy koně (zase tak, aby byly dobře viditelné odznaky) - fotografie možno zaslat poštou (ať už klasické fotografie nebo CD) nebo emailem

- v případě, že hříbě bylo čipováno, do Žádosti o registraci dopsat číslo čipu

- zaplatit registrační poplatek

 

 

 

TISKOPIS k vytištění  -  Registrace plnokrevného hříběte _ZDE_

Pro registraci PODÍLOVÉHO HŘÍBĚTE  je potřeba doložit:

 

- DNA test v mezinárodním formátu

- v případě, že jeden (nebo oba) rodiče nejsou v Rusku registrováni, je potřeba doložit i kopii DNA testů rodičů + kopii Průkazu původu rodičů

- vyplněný formulář Žádost o registraci podílového hříběte

- fotografie hříběte v zootechnickém postoji z obou stran, dále zepředu a zezadu tak, aby byly dobře viditelné odznaky (prosím,  nefotit koně ve vysoké trávě) a detail hlavy koně (zase tak, aby byly dobře viditelné odznaky) - fotografie možno zaslat poštou (ať už klasické fotografie nebo CD) nebo emailem

- v případě, že hříbě bylo čipováno, do Žádosti o registraci dopsat číslo čipu

- zaplatit registrační poplatek.

TISKOPIS k vytištění  -  Registrace podílového hříběte _ZDE_ 

Licentace podílového či plnokrevného hřebce

- nelze vydat licenci hřebci, který není registrován v mateřské PK v Rusku nebo v registru podílových koní v Rusku.

Pro samotnou licentaci je nutné:

- vyplnit formulář Žádost licentaci (plnokrevného či podílového) hřebce

- doložit aktuální fotografie hřebce v zootechnickém postoji z obou stran

- zaplatit registrační poplatek

I když budou všechny náležitosti splněny, neznamená to, že hřebec bude automaticky licentován - pokud neodpovídá aktuálním požadavkům chovného cíle dle mateřské PK, nemusí být licence vystavena.  V tomto případě bude žadateli vrácen registrační poplatek.

TISKOPIS k vytištění  Licentace plnokrevného hřebce

 

TISKOPIS k vytištění  -  Licentace podílového hřebce

Další tiskopisy k registracím koní

Žádosti zasílané do ústřední evidence achaltekinských koní VNIIK - zasílat přímo k rukám předsedkyně ČSCHAT, Petry Marešové, a to na email achalteketukleky@seznam.cz či adresu Petra Marešová, Tukleky 3, 396 01, p. Humpolec.

TISKOPIS k vytištění  Žádost o zařazení klisny do chovu

 

TISKOPIS k vytištění  Připouštěcí plán - deník připouštění hřebce odevzdávejte do 1.ledna aktuálního roku

 

TISKOPIS k vytištění  Deník připouštění klisen  Výsledky plemenitby za minulý rok, připouštění klisen v letošním roce 

Registrační poplatky poukazujte na účet č. 4250319004 / 2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Konstantní symbol : 0558
Variabilní symbol : rodné číslo, ev. IČO
Pro platby ze zahraničí uvádějte SWIFT kód : BACX CZ PP

Poplatky poštovní poukázkou typu C na adresu pokladníka :

Hana Žyrková, 252 08 Slapy 105

PLATNÝ CENÍK POPLATKŮ ČSCHAT PRO ROK 2019

 

 

Platné dokumenty achaltekinských koní

 

Pokud se rozhodnete pro koupi achaltekinského koně, prosím, ujistěte se, zda má v pořádku všechny potřebné dokumenty  a může tak být vůbec za achaltekince považován. Ušetříte si tím do budoucna mnoho vrásek na čele a ztracených iluzí.

Plnokrevní achaltekinci


Za plnokrevného achaltekince může být považován jen takový kůň:

a)  jehož oba rodiče jsou zapsáni v mateřské plemenné knize (vedena v Rusku Všeruským  vědecko-výzkumným institutem  pro chov koní, zkráceně VNIIK)

b)  jehož původ byl potvrzen DNA testem

c)  a který byl zaregistrován ve VNIIK a obdržel Potvrzení o původu vydané VNIIK

Pokud uvažujete o koupi hříběte, může se stát, že v době koupě nemá ještě vystavené Potvrzení   o původu vydané VNIIK. V tomto případě si od prodávajícího zjistěte, zda-li již běží registrační proces v Rusku (lze též ověřit telefonátem přímo do VNIIKu – telefon 007 4912240539, k telefonátu si vyžádejte Tatyanu Nikolajevnu Ryabovou nebo Naděždu Viktorovnu Abramovou – obě dámy komunikují pouze v ruském jazyce). Pokud zjistíte, že žádost o registraci nebyla ještě podána, ale vy jste pevně rozhodnuti vyhlédnutého koníka koupit, vyžádejte si u prodávajícího alespoň následující dokumenty:

a)    připouštěcí lístek

b)    DNA test hříběte potvrzující jeho původ

c)    Pro jistotu i kopie DNA testu obou rodičů – to pro případ, že rodiče nebyly zapsáni do mateřské plemenné knihy

Pokud hříbě nebylo navíc registrováno v řádném termínu, tj. do 31.10. roku jeho narození,  počítejte i s vyššími náklady na jeho registraci (viz ceník).

Po obdržení Potvrzení o původu je ještě potřeba koně označit a registrovat podle platné české legislativy – toto vykonávají pracovníci společnosti Equiservis Konzulent na základě předložení připouštěcího lístku a potvrzení o původu vydaném mateřskou plemennou knihou a kopií DNA   testu.

Podrobné instrukce týkající se registrace koní v ČR, vč. případů importu koní, jakož i kontakty na pracovníky společnosti Equiservis Konzulent naleznete na webových stránkách Ústřední evidence koní – www.uek.cz.

Podíloví (polokrevní) achaltekinci


Na rozdíl od plnokrevných achaltekinců je pro podílové achaly plemenná kniha otevřená, tj. rodiče nemusí být v mateřské plemenné knize zapsáni (plemenná kniha je vedena též ve VNIIKu). Ovšem   i tento koník by měl být vybaven Potvrzením o původu vydaným VNIIK a „modrým“ Průkazem  koně vydaným ÚEK.
Pokud koník zaregistrovaný není, je pro jeho registraci v mateřské PK opět nutné doložit jeho  původ DNA testem a v případě, že rodiče nejsou v mateřské plemenné knize zaregistrováni, je potřeba dodat kopie Průkazů původu od oprávněných plemenných knih, ve kterých jsou zapsáni rodiče.

Plemenitba


Aby mohl být využíván achaltekinský hřebec na území ČR k plemenitbě, musí být zařazen do Ústředního registru plemeníků.

K tomu je nutné na ÚEK ve Slatiňanech zaslat::

a) žádost o zařazení do Ústředního registru plemeníků

b) kopii licence plemeníka (vydané VNIIK)

c) Potvrzení o původu (vydané VNIIK)

d) DNA test

Na základě tohoto je hřebci přiděleno číslo v Ústředním registru a majitel obdrží před začátkem připouštěcí sezóny připouštěcí rejstřík, do kterého vyplňuje dle instrukcí v něm uvedených, informace o připouštěných klisnách. Majitel připouštěné klisny obdrží kopii připouštěcího lístku.


Podíloví (polokrevní) achaltekinští hřebci mohou dle řádu mateřské PK připouštět pouze podílové achaltekinské klisny (event. klisny jiných plemen).
Plnokrevní achaltekinci pak mohou připouštět plnokrevné achaltekinské klisny, podílové achaltekinské klisny (event. klisny jiných plemen).
Pokud uvažujete o připuštění klisny jiného než achaltekinského plemene, počítejte s tím, že hříbě může být zapsáno pouze v PK podílového achaltekince (pokud tedy achaltekinský hřebec nemá oprávnění k plemenitbě i v rámci jiné plemenné knihy jako např. kdysi Garut, který působil v rámci PK českého teplokrevníka). Z toho vyplývají povinnosti uvedené výše, tedy registrace hříběte v mateřské plemenné knize v Rusku (VNIIK), doložení původu DNA testem, event. kopie Potvrzení     o původu obou rodičů a samozřejmě zaplacení příslušných registračních poplatků.

V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností nás, prosím, neváhejte
kontaktovat.

 

                                                                                                                                                Zpracovala Petra Marešová 

 

<< Zpět