O plemeni   Koně v ČR   Plemeníci   Hříbata   Koně na prodej   Fotogalerie   Sport   Výstavy     Odkazy    ČSCHAT   Články   Aktuality   Archív   Registrace koní    Členská sekce  

 

Registrace  hříběte v mateřské plemenné knize v Rusku

 

 

ČSCHAT zprostředkovává registrace achaltekinských plnokrevných a podílových koní v mateřských plemenných knihách, licentace hřebců, atd.

 

Tiskopisy k vytištění:

plnokrevné hříbě _ZDE_  

podílové hříbě  _ZDE_

 

Pro registraci plnokrevného hříběte je potřeba doložit:    

- DNA test v mezinárodním formátu

- vyplněný formulář Žádost o registraci plnokrevného hříběte

- fotografie hříběte v zootechnickém postoji z obou stran, dále zepředu a zezadu tak, aby byly dobře viditelné odznaky (prosím, nefotit koně ve vysoké trávě) a detail hlavy koně (zase tak, aby byly dobře viditelné odznaky) - fotografie možno zaslat poštou (ať už klasické fotografie nebo CD) nebo emailem

- v případě, že hříbě bylo čipováno, do Žádosti o registraci dopsat číslo čipu

- zaplatit registrační poplatek

 

Pro registraci podílového hříběte je potřeba doložit:

- DNA test v mezinárodním formátu

- v případě, že jeden (nebo oba) rodiče nejsou v Rusku registrováni, je potřeba doložit i kopii DNA testů rodičů + kopii Průkazu původu rodičů

- vyplněný formulář Žádost o registraci podílového hříběte

- fotografie hříběte v zootechnickém postoji z obou stran, dále zepředu a zezadu tak, aby byly dobře viditelné odznaky (prosím,  nefotit koně ve vysoké trávě) a detail hlavy koně (zase tak, aby byly dobře viditelné odznaky) - fotografie možno zaslat poštou (ať už klasické fotografie nebo CD) nebo emailem

- v případě, že hříbě bylo čipováno, do Žádosti o registraci dopsat číslo čipu

- zaplatit registrační poplatek

 

Žádosti zasílané do ústřední evidence achaltekinských koní VNIIK - zasílat přímo k rukám předsedkyně ČSCHAT, Petry Marešové, a to na email achalteketukleky@seznam.cz či adresu Petra Marešová, Tukleky 3, 396 01, p. Humpolec

 

PLATNÝ CENÍK POPLATKŮ ČSCHAT PRO ROK 2019

 

Registrační poplatky poukazujte na účet č. 4250319004 / 2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Konstantní symbol : 0558
Variabilní symbol : rodné číslo ev.IČO                                                                                                                           Do zprávy pro příjemce uvádějte za jakou službu a jméno koně poplatek posíláte!

Pro platby ze zahraničí uvádějte SWIFT kód : BACX CZ PP

Poplatky poštovní poukázkou typu C na adresu pokladníka :

Hana Žyrková, 252 08 Slapy 105