DOSTIHY

 

 

Registrované dostihové stáje       Vzorník dresů        Formuláře       Propozice     Trénink    Rychlostní rekordy AT           

 

 

Sezóna 2019

Vítězové tradičních cen - Krasnodar                  Vítězové tradičních cen - Pjatigorsk

 

 

 

Historicky byly hlavní zkouškou výkonnosti a zároveň selekčním sítem achaltekinských koní loupežné a válečné výpravy, které odstranily všechny konstitučně slabé, pomalé nebo nedostatečně vytrvalé koně. Zároveň však již od dávných dob hrály v turkmenské selekci významnou roli i dostihy, které dokonale prověřily konstituční tvrdost koní a funkčnost  kardiovaskulárního, dýchacího a pohybového aparátu. Ještě více nabyly dostihy na významu po připojení Turkmenistánu k Rusku (1881), kdy byly zakázány alamany (loupežné výpravy) a jedinými výkonnostními zkouškami tak zůstaly dostihy.

 

V současnosti se pořádají dostihy achaltekinců v podstatě na shodném principu jako dostihy anglických plnokrevníků, a to převážně na území Ruska a Turkmenistánu. Distance dostihů se pohybují od 500m až do 6000m, obvyklá hmotnost jezdců v závislosti na věku a pohlaví koně, je pak 54-59 kg.

 

I achaltekinci mají své „klasické dostihy“ jako angličtí plnokrevníci, kdy vrcholem sezóny je 2400m dlouhé Derby určené 3letým koním. „Dámským ekvivalentem“, tedy dostihem určeným pro 3leté klisny, je Oaks.

 

Korektní příprava mladých koní do dostihů, zohledňující fyziologické aspekty tréninku, v žádném případě nepoškozuje organismus koní. Jako důkazy zmiňme alespoň dva významné achaltekince, kteří absolvovali jako dvouletí dostihy a sportovali do vysokého věku, a to trojnásobný účastník OH a vítěz zlaté medaile v drezuře na OH v Římě Absent a dále účastník OH v Mnichově, Penteli.

 

Je tedy velmi potěšující zprávou, že v loňském roce vznikl Mezinárodní Jockey Club achaltekinských koní  jehož cílem je rozšíření a propagace achaltekinských dostihů na celém světě.

 

 

 

 

Můžeme být hrdí, že  máme prvenství v pořádání dostihů pro achaltekinské koně  v Evropě. Doufáme, že se budou dostihy dále rozvíjet a že bude postupně přibývat zájemců z řad majitelů achaltekinských koní, kteří budou mít zájem své koně v dostizích testovat.

 

2. Mezinárodní dostih plnokrevných achaltekinských koní "Cena Boinou" _zde_

1. Mezinárodní dostih plnokrevných achaltekinských koní "Cena Boinou" _zde_