O plemeni   Koně v ČR   Plemeníci   Hříbata   Koně na prodej   Fotogalerie   Sport   Výstavy     Odkazy    ČSCHAT   Články     Aktuality   Archív    Registrace koní    Členská sekce  

 BONITIROVKA 2018 

 

NÁVŠTĚVA T.N.RJABOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2018

 

Prakticky v každém roce organizuje Český svaz chovatelů Achal Teke, z.s., obvykle ve spolupráci s dalšími evropskými asociacemi, návštěvu zástupců mateřské plemenné knihy v České republice. Ani tento rok nebyl výjimkou a v září z Ruska přicestovala inspektorka chovu AT, Dr. T.N.Rjabová. Šanci nechat ohodnotit své koně dostali i chovatelé, kteří nejsou členy svazu. Pro ty, kteří zatím svého achaltekince nemají, ale rádi by si rozšířili znalosti o plemeni, byla zorganizována chovatelská beseda a někteří chovatelé nabídli možnost návštěvy svých koní a zhlédnutí hodnocení v praxi. Přesto, že břímě finančních nákladů nesl svaz a vše bylo tedy bezplatné i pro externí subjekty, zájem projevilo minimum lidí. Je to škoda, protože Dr. Rjabová reprezentuje jednoho z nejzkušenějších lidí, kteří se achaltekinci zabývají, s plemenem pracuje více než 45 let a své znalosti ráda předává dalším pokolením.  Pozitivem každopádně bylo vysoké hodnocení, které čeští achaltekinci dostali (více k jednotlivým koním a chovatelům níže) – v době, kdy je pro chovatele těžké dostat adekvátní finanční ohodnocení svých produktů při prodeji, je toto alespoň malou náplastí a zároveň zpětnou vazbou o správném směřování chovu.

 

U achaltekinských koní se hodnotí šest znaků 10 bodovou stupnicí - původ, typ, tělesné míry, exteriér, dosažená výkonnost a kvalita potomstva. Na základě dosažených známek je kůň zařazen do příslušné plemenné třídy (nejvyšší třídou je Elita, která je rozdělená na tři stupně – Elitu 1.-3.kategorie, následuje 1.plemenná třída, opět rozdělená na tři stupně, nejnižší je pak 2.plemenná třída – takoví koně nejsou doporučeni k plemennému využití). V letošním roce byli převážně hodnoceni mladí koně, kteří ještě nemají dosaženou vlastní výkonnost ani potomstvo, zařazení do plemenné třídy je tak doplněno poznámkou „uslovno“, tedy „podmínečně“. Pro představu – k nejvyšší třídě, Elitě 1.kategorie, patří v rámci populace cca 1,1% hřebců a 2,7% klisen, k Elitě 2.kategorie 12% hřebců a 11,2% klisen, k Elitě 3.kategorie 22,2% hřebců a 19,3% klisen. 1.třída 1.kategorie reprezentuje 30,5% hřebců a 33,5% klisen, 1.třída 2.kategorie 25% hřebců a 23,4% klisen, 1.třída 3.kategorie pak 8,8% hřebců a 7,9% klisen. V průměru se hodnocení u hřebců pohybuje 7,66 za typ x 7,43 za míry x 8,13 za exteriér, u klisen je to pak 7,64 za typ x 7,74 za míry a 8,00 za exteriér. 

 

První navštívenou chovatelkou byla 11.9. Kateřina Králová, aktivní vytrvalostní jezdkyně, která s plemenným hřebcem Stambul dosáhla st. S. Ke Kateřině jsme dorazily už ve večerních hodinách, rovnou z letiště. Předvedeni byli tři koně – klisna 3172 Arabli Shael (1192 Dorkush-3432 Demirchanum), její tříletý syn Abkhaz (Amon Ra-Arabli Shael) a stejně stará Prima Stamu (1697 Stambul-Pomona) -  hodnoceni byli oba tříletci:

 

Jméno, nar.

Body

Třída

Původ

Typ

Míry

Exteriér

Výkonnost

Kval.pot.

Abkhaz, 2015

5,6

7,8

7,5

8,5

-

-

1.tř.1.kategorie

podmínečně

Prima Stamu,2015

8,0

7,5

7,5

7,5

-

-

1.tř. 2.kategorie

podmínečně

Originál hodnocení je vložen pod článkem

 

Abkhaz je v současnosti nejlepším potomkem hřebce Amon Ra (linie Arab) a dá se říci, že předčil očekávání. Naopak od stájové kolegyně Primy Stamu by možná člověk očekával více (oba rodiče byli opakovaně a úspěšně prezentováni na různých chovatelských šampionátech), omluvou budiž, že nepochybně se na jejím exteriéru podepsal odchov na umělém mléce (matka neměla vlastní).

 

 

12.9. proběhlo hodnocení koní na farmě Tukleky. Roční kategorie byla reprezentována dvěma hřebečky po Darbek (linie Sovchoz 2), Dastanem ATT (z Pomona) a Darabem ATT (z Jangi), slabší pohlaví bylo představeno posledním potomkem Absolutního šampióna Evropy Ghadira (linie Kaplan), klisničkou Janan (z 3513 Jana-Jan). Dvouletý ročník měl jediného zástupce, vraníka Sipahi ATT (Samurai-3513 Jana-Jan), linie Fakirpelvan, pravého bratra loňského Šampióna Evropy Shergira. Kromě domácího dorostu byla hodnocena ještě klisna Obe (Gelshah-Osman Guli), l.Kaplan,  v majetku maďarského majitele Gyorgy Kruppy a tříleté klisny Gisi ATT (Samurai-Grusť) a Alcippe ATT (Samurai-Ainabad), obě linie Fakirpelvan, v majetku Lucie Lípové. 

 

Na farmě byla k vidění i dvě letošní hříbata po Darbek, klisnička Karma (z Obe) a klisnička Pata-Djan ATT (z Pomona) – obě dosáhly na nejvyšší možný počet bodů přidělovaný hříbatům – 5,0.    

 

 

Jméno, nar.

Body

Třída

Původ

Typ

Míry

Exteriér

Výkonnost

Kval.pot.

Obe, 2014

6,3

7,7

8,0

8,0

-

-

Elita 3.kategorie

podmínečně

 

Sipahi ATT, 2016

8,5

8,0

9,0

8,8

-

-

Elita 2.kategorie

podmínečně

Janan ATT, 2017

8,5

8,3

9,5

9

-

-

Elita 1.kategorie

podmínečně

 

Darab ATT, 2017

8,2

8,3

8,5

9

-

-

Elita 2.kategorie

podmínečně

Dastan ATT, 2017

8,2

8,5

7,5

9

-

-

Elita 2.kategorie

podmínečně

Gisi ATT, 2015

8

7,7

9,5

8

-

-

Elita 2.kategorie

podmínečně

 

Alcippe ATT, 2015

8

7,6

9

8

4

-

Elita 3.kategorie

podmínečně

Originály hodnocení jsou vloženy pod článkem 

     

 

 

13.9. následoval přejezd k paní Monice Dvořákové do nedalekých Hutí. Zde působí jako plemenný hřebec Gelshah, zatím je tedy využíván převážně na podílových achaltekinských a anglických plnokrevných klisnách. Hodnocena byla čtyřletá podílová klisna Galathea (po Ghadir, l.Kaplan) z anglické plnokrevné klisny Casablanca (Rainbows for Life). K vidění byla také letošní klisnička Ghazaalah (po Gelshah, l.Kaplan) z anglické plnokrevné, resp. NTB klisny Gwineth – klisnička dostala známku 4,5.

 

Kromě „místních“ koní byl u paní Moniky ještě předveden žadatel o licenci plemeníka, tříletý Bazyrgan (1449 Gorec-3269 Bibikhanum), 

l. Sovchoz 2, v majetku Kamily Škarabelové – jeho hodnocení bude doplněno, až dorazí licence.

 

Jméno, nar.

Body

Třída

Původ

Typ

Míry

Exteriér

Výkonnost

Kval.pot.

Galathea, 2014

-

7,5

9,5

9,0

-

-

1.třída 1.kategorie

podmínečně

Originál hodnocení je vložen pod článkem

 

 

14.9. první kroky směřovaly do chovu achaltekinských koní manželů Slukových v Hodějově u Strakonic. Farma je sídlem Absolutního šampióna Evropy z r.2014 Paira a vítěze své třídy dvouletých hřebců na Evropském šampionátu v r. 2014 Sergesdana. K hodnocení byla předvedena dvouletá plavka Penserges (Sergesdan-Penelope), l. Sere a tříletý hřebec Pairbig (Pair-Bibigiz), l.Sovchoz 2 – Pairbig patří polskému majiteli W.Korikovi. Oficiální hodnocení z důvodu zranění nepodstoupila typově výjimečná roční klisnička Baddeleyits (Sergesdan-Bibigiz). K vidění byl i letošní hřebeček Chirzy (Chirchiq A-Firiuda), dovezený in utero z Estonska – Chirzy dostal vysokou známku 4,8 bodů.

 

Jméno, nar.

Body

Třída

Původ

Typ

Míry

Exteriér

Výkonnost

Kval.pot.

Penserges, 2016

7,3

7,8

6,5

9

-

-

1.tř.1.kategorie

podmínečně

Pairbig,

2015

8,2

7,6

9

7,8

-

-

1.tř.1.kategorie

podmínečně

Originál hodnocení je vložen pod článkem

 

Další zastávkou byl t.č. největší chov achaltekinců v České republice, farma Dorkeik Zdenky Skopalové a Viktora Barsy, která se nachází v malé vesnici Slavíkovice nedaleko Klatov. K hodnocení bylo předvedeno celkem 5 koní – dvouletý ročník byl představen dvěma klisnami po Gobi Gush, hnědkou Gurjak D-Keik (z Derya) a „obryňkou“, bělkou Dogrucyllyk (z Dorkeik) – již v loňském roce obě klisny velmi zaujaly a ani v letošním roce nezklamaly. Stejně jako se říká o vínu, i o tomto třetím ročníku Gobi Gushovým potomků nelze říci nic jiného, než že byl opravdu výjimečný. Dvouletou kolekci doplnil hřebec Dumanly (z 3940 Sirena), který v roce 2019 rozšíří řady plemenných hřebců. Dalším hodnoceným byl tříletý hřebec Khadir (Dzambolat-4045 Khiva Tarki) – zatímco loni byl ještě vytáhlým a poněkud rozházeným teenagerem, za rok dospěl v mohutného, typově výrazného hřebce, nepochybně nejlepšího potomka Juniorské světové šampiónky Khivy Tarki. Khadir potěšil i svým prvním ročníkem potomků – navázal velmi dobře s klisnami různých linií a rodin a jeho děti dostaly vysoké známky – klisničky Goshlyk D-Keik 5,0 bodů, Deniz D-Keik 4,9 bodu a hřebečci Kichi D-Keik a Kendy LBVK (chovatel L.Benediktová) 4,8 bodů. Posledním oficiálně hodnoceným koněm na farmě byla klisna Manlayly (Damask-Meksika), l. Arab, nar. 2010.

 

Jméno, nar.

Body

Třída

Původ

Typ

Míry

Exteriér

Výkonnost

Kval.pot.

Gurjak D-Keik, 2016

5,5

8

8

9

-

-

Elita 3.kategorie

podmínečně

 

Dogrucyllyk D-Keik, 2016

5,5

8,2

9,5

8,5

-

-

Elita 2.kategorie

podmínečně

Dumanly D-Keik, 2016

 

6,3

7,8

8

9

-

-

Elita 3.kategorie,

podmínečně

Khadir, 2015

7,3

8,2

9

8,5

-

-

Elita 2.kategorie,

Podmínečně

Manlayly, 2010

6,6

7,9

8,5

8

-

-

Elita 2.kategorie

Originál hodnocení je vložen pod článkem

 

15.9. jsme dopoledne zamířili k Lence Benediktové, vytrvalostní jezdkyni (s podílovou klisnou Elle dosáhly výkonnosti S), majitelce plemeníka Gobi Gush, zmíněné Elle a plnokrevné achaltekinské klisny Aliandra (Duigur-Aguda). Ta byla předvedena k hodnocení. Aliandra je matkou dvou hříbat, loňský hřebeček Damian LBVK (po Damask), l.Arab,  zamířil do Německa, v letošním roce dala Aliandra typově velmi povedeného hřebečka Kendy LBVK (po Khadir), l. Posman, který získal bodové hodnocení 4,8.

 

Jméno, nar.

Body

Třída

Původ

Typ

Míry

Exteriér

Výkonnost

Kval.pot.

Aliandra, 2012

 

8,3

7,8

7

8

-

-

1.třída 1.kategorie

Originál hodnocení je vložen pod článkem           

 

Odpoledne proběhla Valná hromada svazu, kterou hostila na své farmě Zdenka Skopalová, po oficiální části následovala chovatelská beseda s T.N.Rjabovou.

V neděli 16.9. skončila „česká mise“ a Dr. Rjabová zamířila hodnotit koně do Rakouska a Maďarska. Všem chovatelům chci na závěr poděkovat za přípravu svých svěřenců na hodnocení, za pohostinnost, kterou poskytli a také za logistiku a výpomoc s přesuny po Čechách. 

 

 

 

Kateřina Králová

 

 

 

Farma Achalteke Tukleky  - Petra Marešová a Jana Gibsonová

   
 

 

Lucie Lípová (není členem ČSCHAT)

 

 

 

Monika Dvořáková

   

 

 

Kamila Škarabelová - není členem ČSCHAT

 

 

 

Farma Achalteke Hodějov - Edita A Josef Slukovi

 

 

Farma Achalteke Dorkeik - Zdenka Skopalová a Viktor Barsa

 

 

Lenka Benediktová