WATO – Světová organizace Achal Teke

 

 Dne 18.8.2008 proběhla v Moskvě, v rámci výstavy Equiros, mezinárodní konference a zároveň i ustavující schůze nové achaltekinské organizace – WATO (World Akhal Teke Organisation). Konference se zúčastnilo více než 30 chovatelů z Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, USA, Číny, Itálie, Francie, Velké Británie, Ukrajiny aj.

 

Na úvod shrnul pan Alexandr Klimuk (Hřebčín Stavropol), který konferenci předsedal, historii vedení plemenných knih achaltekinských koní a historii vzniku MAAKu (Mezinárodní asociace chovatelů achaltekinských koní). Zároveň shrnul důvody, proč by MAAK, kvůli své nefunkčnosti (sedm let neproběhla ani jedna schůze této organizace), měl být nahrazen jinou, fungující organizací.

 

Následovala otázka Leonida Babaeva (hřebčín Shael) na účastníky konference, zda si myslí, že je potřeba novou mezinárodní organizaci založit. Při veřejném hlasování byla většina pro založení.

 

Poté pan Klimuk prezentoval hlavní cíle WATO, na kterých se většina přítomných shodla:

-          vytvořit transparentní a jednotný systém registrace achaltekinských koní a vedení plemenných knih

-          vytvořit jasný a jednotný systém testování výkonnosti koní a také jednotný systém hodnocení koní na chovatelských přehlídkách

-          vzdělávat veřejnost o plemeni

-          vylepšit image plemene

 

Jessica Eile-Keith (Karakum Stud) přednesla návrh členských kategoriích. Na toto téma proběhla nejednotná diskuze mezi přítomnými. Proto byla zvolena skupina chovatelů, která by v horizontu do jednoho měsíce měla připravit nový návrh členských kategorií.

 

Z organizačního hlediska má WATO následující strukturu – výkonným orgánem je prezidium (Executive Committee). Schůzí byli zvoleni nominovaní členi.

 

V rámci WATO bude pracovat několik komisí, a to komise chovatelská (Breeding Committee), komise chovatelských akcí a sponzorství (Breed Event and Sponsor Committee),

komise testace výkonnosti a plemenného hodnocení koní (Performance Test and Breed Evaluation Committee), vzdělávací komise (Educational Committee) a komise pro komunikaci a Public Relations (Communications and Public Relation Committee). Do všech těchto komisí byli zvoleni nominovaní členi.

 

Každá z komisí si zvolí svého předsedu.

 

Dalším bodem konference byla prezentace Globální on-line registrační databáze, vytvořené Toddem Keithem, která by mohla být využita WATO pro registrace koní.

 

Bylo odsouhlaseno, že v termínu do jednoho měsíce vypracuje Maria Marchuk (Ukrajina) a Jessica Eile-Keith (USA) návrh stanov WATO.

 

Poté byla konference ukončena.

 

Následující den se ještě pan Klimuk sešel s Tatyanou Ryabovou, která se den předtím nemohla na konferenci dostavit. Tatyana Ryabová již před konáním této konference akceptovala své nominace do orgánů a komisí WATO a při schůzce s panem Klimukem toto ještě potvrdila.

 

Více informací najdete na webových stránkách www.karakumstud.com, www.shael-teke.com . Pravidelně Vám budeme přinášet nové informace o této nové organizaci, která, pokud bude opravdu naplňovat stanovené cíle, poslouží všem chovatelům i veřejnosti a hlavně samotnému plemeni achalteke.

 


Bližní informace na
www.maakcenter.org/ENG/vniik.html