Předběžný program

 

 
31.7.2010 Chovatelský šampionát

Třídy:

1. třída hříbat (možno předvést s matkou či samostatně, pokud jsou hříbata již odstavena)
2. třída ročních a dvouletých klisen
3. třída ročních a dvouletých hřebců
4. třída 3-4letých klisen
5. třída 3-4letých hřebců
6. 5leté a starší klisny
7. 5letí a starší hřebci
8. "Rodinná" třída - hřebec či klisna předvedeni s 2 "přímými" příbuznými (vlastní bratři, sestry) nebo 3 "vzdálenějšími" příbuznými (polobratři, polosestry).
9. Třída šampionů - všichni vítězové jednotlivých tříd jsou kvalifikováni do této třídy

 

 
1.8.2010 Sportovní soutěže

 

Drezurní úloha (bude upřesněna)
- mladí koně (mladší než 6let)
- starší koně (nad 5let)

 

Skoková soutěž (obtížnost bude upřesněna)
- mladí koně (mladší 6let)
- starší koně (nad 5let)