O plemeni   Koně v ČR   Plemeníci   Hříbata   Koně na prodej   Fotogalerie   Sport   Výstavy     Odkazy    ČSCHAT   Reportáže   Aktuality   Archív   Registrace koní    Členská sekce  

Linie EL

 

Linie El, stejně jako linie Toporbai, se odvozuje z linie hřebce Baba Achun, vnuka Boinou. Ten byl otcem plaváka Mele Chadži Nura, který dal dva výborné syny, Toporbaie a Tugurbaie.

 

247 Tugurbai, vraník, nar. 1920, z matky Šichli Nur Kazi (dcera Vorona) byl ve srovnání s Toporbaiem větší, kostnatější a lepšího exteriéru a byl výborným vytrvalcem. Na 5 a 10 kilometrové trati porazil na Ašchabadském závodišti jomudské koně.

Ze tří Tugurbaiových synů-plemeníků (100 El, 334 Bergut a 620 Tugur) se nakonec prosadil pouze 100 El, narozený z Mele Kušovy dcery 177 Elkab.

100 El, zlatý hnědák, nar. 1932 byl typický, temperamentní, harmonické stavby těla, se suchými končetinami, dlouhými spěnkami a lehkým, energickým pohybem. V rovinných dostizích podlehl pouze nikdy neporažené klisně 351 Pel. El byl produktem inbreedingu V, III x V na 2a Boinou, jeho matka 177 Elkab byla jednou z nejlepších dcer Mele Kuše. Na výstavě v roce 1940 získal El Diplom I. stupně.

El se stal otcem výborných klisen, a to Ezos, Enedžan, Elmyk, Etym, Elin, Elan, Elmaz, Elberdy a Eldžachan. Nejvýznamnější z nich pravděpodobně byla 1184 Elan (z klisny 740 Kedy), Šampionka plemene. Menší štěstí měl El při produkci plemeníků. Dnes linie pokračuje pouze prostřednictvím hřebce 682 Almaz , vnuka Ela. Almaz, hnědák, se narodil v roce 1957 ve vojenské části Turkestánské válečné oblasti, po hřebci Enilmez (100 El-1237 Kartina), z matky Mantia (achalteke).

Linie se dále rozšířila prostřednictvím Almazových synů – 861 Achal, 871 Gindukuš, 927 Fakel, 862 Bachar a 996 Mag. První tři zmínění patří k držitelům rekordů na dostihové dráze.Potomstvo 861 Achala, vraníka, nar. 1971,  je dnes rozšířeno výhradně v Turkmenistánu, a to prostřednictvím dvou jeho synů, 977 Arkadaga (z 1604 Maja) a 1062 Karakuše (z 2361 Maral). Oba byli v typu průměrní hřebci, ovšem s velmi dobrými výsledky na dráze – Arkadag běhal jako 2-5letý celkem 22x (8 vítězství, 10 umístění, vč. 2.místa v Derby), na dráze byl úspěšný i jeho syn Arkadaš, v chovu pak působí Arkadagův syn 1142 Atylar.

1062 Karakuš startoval jako 2-4letý celkem 21x, zvítězil v 15 dostizích, vč. Derby a 4x doběhl druhý.

     

861 Achal

 

977 Arkadag

 

1062 Karakuš

996 Mag

996 Mag, hnědák, nar. 1970,  byl ve všech aspektech průměrným hřebcem. V chovu však dal na dráze velmi úspěšného a z hlediska distancí univerzálního syna 1012 Sumbara. Sumbarova krev je v Evropě rozšířena prostřednictvím potomstva hřebce 1283 Sugun (z 2464 Ssora). Sugunovo potomstvo si vede úspěšně ve sportu, jeho syn Sotschi získal 2.místo na švýcarském juniorském mistrovství ve všestrannosti, dcera Ganeš boduje v endurance.

Dalším Sumbarovým synem-plemeníkem,  byl hřebec 1272 Salam, který vynikal velmi dobrým pohybem a technikou skoku.  V České republice působí v chovu Salamova dcera Salamandra. Druhým Magovým synem, který se úspěšně prezentoval na dráze a následně nastoupil kariéru plemenného hřebce, byl zlatý hnědák 1042 Gandym, nar. 1980. V chovu má zařazeného jednoho syna, a to hřebce 1208 Kejmirker.

         

1012 Sumbar

 

1283 Sugun

 

1272 Salam

 

1042 Gandym

             

862 Bachar, ryzák, nar. 1963, vynikal výkonností (vítěz Derby, Velké Letní Ceny atd.), ale jak už to u linie El bývá téměř pravidlem,  na úkor typu.

V chovu byli zařazeni tři synové – do Evropy exportovaný 1110 Junus, který se zapsal do chovatelského povědomí prostřednictvím své dcery 2221 Gul. Tato klisna ve spojení s 933 Chorogem dala nonet pravých sourozenců, z nichž Gulnara se ve své době stala nejlepší hodnocenou klisnou Evropy.

Dalším Bacharovým synem v chovu byl 972 Šachi opět hřebec průměrný v typu, ale s vysokou výkonností. Jeho nejlepším potomkem je vraník Bachtiyar, úspěšně prezentovaný na výstavě Equiros a jehož potomky lze nalézt mj. na Ukrajině. V Turkmenistánu působí další Šachiho syn, 1159 Garadašajak.

             
     

1110 Junus

  972 Šachi   1159 Garadašajak   Bachtiyar
 

927 Fakel, hnědák, nar. 1966, rodák z Těrského hřebčína, byl vynikajícím vytrvalcem, zvítězil v Derby a je držitelem dodnes platného rekordu na distanci 2400m. V produkci plemeníků už se mu tolik nedařilo, v plemenitbě působil v kolchoze „Socializm“ v Turkmenistánu, do chovu byli zařazeni dva jeho synové, 1016 Farap a 958 Melesakar, kteří se dále neprosadili.

         
   

927 Fakel   1016 Farap  

958 Melesakar

871 Gindukuš, harmonický vraník nar. 1966 v Těrském hřebčíně, úspěšně startoval jako 2-5letý na dostihové dráze, vytvořil rekord na distanci 2800m a v roce 1973 začal působit v plemenitbě v Turkmenistánu. Z Almazových synů se v chovu dokázal jednoznačně prosadit nejlépe – zařazeno v chovu bylo šest jeho synů, z nichž se prostřednictvím svého potomstva dokázali uplatnit tito čtyři: 1066 Kemal, 1063 Karasuchum, 1015 Toretaj a 1010 Sovchoz 2, který později založil vlastní linii.

         
     
871 Gindukuš   1066 Kemal   Sovchoz 2.

1066 Kemal , tm.plavák, nar. 1977, inbrední II x II na Almaze, se prosadil prostřednictvím hřebce 1195 Ekemen.

1195 Ekemen, perlino, nar. 1991 v Uzbekistánu z připouštění v Turkmenistánu. Ekemen působil v plemenitbě v hřebčíně Akhalt-Service, v současné době pokračuje v kariéře plemeníka na Slovensku. V Akhalt-Servisu dal celou řadu vynikajících dcer, ať už 2698 Davendu působící nyní v ČR, matku plemeníků Karachan a Damask, či pravé sestry Sinekči, Seil, Selestu, Sirenu (Sirena též působí v ČR). V chovu jsou zařazeni dva Ekemenovi synové, a to Dubler (zatím bez potomstva) a

Asket, t.č. působící na Slovensku, typický hřebec s prověřenou výkonností, jehož potomstvo zatím zůstává poněkud za očekáváním.

 

1063 Karasuchum, bělouš, nar. 1978 v Turkmenistánu z Kara Kirovy dcery 1543 Karasar, startoval jako 2-4letý s úspěchem na dráze (mj. 3. místo v Derby). V chovu byl zařazen jeho syn 1057 Dorkuš (z 1843 Sabyrli), hnědák, nar. 1984. Dorkuš si velmi dobře vedl v dostizích, výkonnostní předpoklady dědí i jeho potomstvo (Farid, Alvan, Kaskad).

 V chovu jsou zařazeni dva Dorkušovi synové, a to Derby vítěz Alvan, hnědák, nar. 1999, (z 2538 Ajta),  v Německu pak zlatý plavák Dajmir, nar. 1993 (z 2257 Džungarija).

 

       

1057 Dorkuš

 

Alvan

 

Dajmir

 

1015 Toretaj (z 1355 Talant), tm. hnědák, nar. 1979 v hřebčíně „Komsomol“, Turkmenistán, na startu dostihu stál celkem 35x, a to jako 2-5letý. Vedl si dobře zejména na krátkých distancích, ale i přesto v Derby dokázal doběhnout druhý. V chovu je zařazen jeho syn Torelli.

    

   

1015 Toretaj

 

Torelli

Zpracovala Petra Marešová

 

   V ČR nepůsobí zástupce linie El 

 

 

<< Zpět

 

 

 

 

    

      

    

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

.