O plemeni   Koně v ČR   Plemeníci   Hříbata   Koně na prodej   Fotogalerie   Sport   Výstavy     Odkazy    ČSCHAT   Reportáže   Aktuality   Archív   Registrace koní    Členská sekce  

Linie  ARAB

Mele Čep, jeden z nejvýkonnějších a nejmohutnějších synů Boinou, dal v chovu tmavého plaváka, hřebce 4 Ag Išan.

4 Ag Išan se narodil v roce 1919 v Turkmenistánu. Ag Išan byl inbrední na Boinou ve stupni III x II (jeho matka Ša Durdy byla vnučkou Boinou). Úspěšně běhal dostihy a následně byl zařazen do chovu. Jeho dva potomci, syn 26 Arab a vnuk 448 Kir Sakar, založili vlastní linie.

26 Arab, bělouš, se narodil v roce 1930. Běhal rovinné dostihy a jako pětiletý (v r. 1935) se zúčastnil legendárního pochodu z Ašchabadu do Moskvy. V Moskvě byl darován generálu S.M.Buďonému. Pod jménem Kazbek se účastnil skokových soutěží a soutěží všestrannosti. Jako 17letý byl zařazen do chovu v Taškentském hřebčíně, ale neúspěšně, žádní potomci se zde po něm nenarodili. Byl tedy přesunut do Džambulského hřebčína, kde po sobě zanechal nevelký počet potomků. V chovu působili čtyři jeho synové: 677 Alam (z 1120 Anketa), 670 Avangard (z 1196 Erka), 688 Artist (z Sekta) a 668 Absent (z Bakkara).

Avangard a Artist nedali žádného mužského pokračovatele linie, rozvoje dosáhli pouze větve Alama a Absenta. 667 Alam, vraník, se narodil v roce 1952 z klisny 1120 Anketa 7. Na dráze běhal velmi průměrně a jako šestiletý uhynul. V chovu po něm byli zařazeni tři hřebci, z nichž největší význam měl 672 Akbar.

672 Akbar, ryzák, nar. 1957 z Karlavačovy dcery 1149 Bilbil poměrně úspěšně startoval na dráze, vyhrál Velkou podzimní cenu, Cenu Družby národů a Cenu Uzbecké republiky. V chovu měl zařazeno několik synů, z nichž nejvíce se prosadil vraník 854 Akbelek 2., nar. 1970 (z 1193 Elsona). Jeho synové 975 Aktaš 1 (z Absentovy dcery 1421 Akra 10) a 1020 Ažan 2. (z 1801 Keramika 2) se stali úspěšnými plemeníky.

672 Akbar

 

854 Akbelek 2

Ve Francii si velmi dobře vede v chovu Ažanův syn Ata-Guš, jehož potomci získali již několik vítězství a umístění na evropských šampionátech.

       

975 Aktaš 1

  1020 Ažan 2   Ata Guš
   

668 Absent, vraník, nar. 1952 v Džambulském hřebčíně z klisny Bakkara, běhal jako dvouletý rovinné dostihy. V letech 1955-1968 byl zařazen v drezurním tréninku, pod jezdcem S. Filatovem vyhrál zlatou olympijskou medaili na OH v Římě v r. 1960. O čtyři roky později v Tokiu získal bronzovou medaili a o další čtyři roky později, na OH v Meksiku, se pod jezdcem I.Kalitou  umístil na čtvrtém místě. V roce 1958 získal titul Šampiona plemene. Absent se ukázal být výborným mateřským otcem, jeho dcery vytvořily jádro mateřského stáda Lugovského hřebčína – 1858 Takkapara (matka plemeníka 971 Chalif), 1723 Arkada 3 (matka plemeníka 1168 Geman 11), 1713 Aksu 9 (matka  plemeníka Gercog 15),

1725 Arteria 11 (matkaplemeníka 976 Ankos 3 a na dráze výborného hřebce Gran 10), 1421 Akra 10 (matka plemeníka 975 Aktaš 1 a Garut 10), 1678 Torgai 4 (matka plemeníka  1047 Gistar 12) atd. V chovu byli zařazeni tři jeho synové: 858 Ametist, 860 Ararat I a 1026 Alagir 10.
 
         

   858 Ametist

 

1026 Alagir 10

 

986 Derbent

858 Ametist , tmavý hnědák, se narodil v roce 1966 v Těrském hřebčíně z klisny 1006 Alguš. Absolvoval velmi úspěšnou dostihovou kariéru, zvítězil ve Vstupní ceně a Srovnávací ceně a je držitelem dodnes nepřekonaného rekordu na 2000m (2:11,5). V chovu měl zařazeny dva syny, a to Šampiona plemene a výborného dostihového koně 986 Derbenta, který, žel, brzy uhynul, ovšem navždy se zapsal jako otec vynikající klisny 2109 Aichanum 20 (z 1867 Feya II). Druhým synem Ametista v chovu byl plavák 960 Muchtar.   

960 Muchtar byl typickým hřebcem středního rámce, ovšem z ne zcela korektně utvářenými hlezny. Tento nedostatek často předával i svým potomkům. I přesto však zplodil celou řadu kvalitních koní, z klisen zmiňme alespoň 2014 Mušmulu 3, matku Světového šampiona Manase (po 1095 Polot), úspěšného plemeníka 1228 Maksuta 2 (po 1083 Omar) a jeho na dráze výbornou pravou sestru Melanu. Z Muchtarových synů  působících v chovu uveďme dva – významnějším z nich byl plavák 1031 Achmed. Ten jako 2-4letý absolvoval úspěšnou dostihovou kariéru a jako plemeník působil ve Stavropolském hřebčíně.

V Ázerbájdžánu v současné době působí v chovu jeho syn Getman (z 1737 Geze). Druhým Muchtarovým synem, který se do jisté míry prosadil, byl v Turkmenistánu narozený plavák 1076 Melekuš (z 1797 Kepgir). Tento hřebec byl zakoupen do hřebčína Akhalt-Service, kde byl do chovu zařazen jeho syn 1122 Aksum (nyní působící v hřebčíně Dagestanskij), typický představitel své linie. Ač sám Aksum patří z hlediska typu i exteriéru mezi průměrnější koně, jako otec se ukazuje velmi dobře. V chovu v USA je zařazen jeho syn Magnatli (3. umístěný na Světovém šampionátu, Reserve šampión USA), v České republice působí Damask, který sám již zplodil velmi dobré potomstvo, do chovu je zařazen jeho syn Dahylly. Výstavně úspěšný je v Rusku Masliat a na dráze pak Galsum.   
 
           

1031 Achmed

  1076 Melekuš   1122 Aksum  

Magnatli

   

860 Ararat I, vraník, nar. 1971 v Lugovském hřebčíně z klisny 1236 Karta 77, se osvědčil, jak je to u hřebců linie Arab takřka pravidlem, zejména jako mateřský otec. Mezi jeho dcerami nalezneme např. klisnu 1991 Lada (matka hřebce Grum, drezurní výknonnost ST), 2149 Arktika (matka plemeníka a otce šampionů Karara), 1872 Citata (matka plemeníka 1160 Garant 20), 2024 Parketnaja (matka hřebce Gipjur, drezurní výkonnost T), 2112 Akva (matka hřebce Piket 25, výkonnost skoky st. ST a matka plemeníka Akvamarin), atd. V chovu působili dva hřebci po Ararat – v Turkmenistánu 1024 Akpan 9 (z 1800 Keramika 12) a v ČR Lakmus (z 1590 Lolla).

   

Po Lakmusovi díky nepromyšlenému využívání v chovu zůstal pouze jediný (a žel průměrný) syn Ashbad, t.č. působící ve Francii. Po Ashbadovi se narodil velmi nadějný, byť drobný, hřebec Absar, který žel nedávno uhynul – objektivně posoudit jeho potomstvo je ovšem díky nevhodným podmínkám odchovu v podstatě nemožné.

       
Lakmus   Ashbad   Absar

1026 Alagir 10, ryzák se narodil v r. 1972 v Lugovském hřebčíně z klisny 1140 Afiša 21. Do chovu byl zařazen jeho syn 1129 Altyn 8, který se stal v hřebčíně Akhalt-Servis otcem výborných klisen.

 Zpracovala Petra Marešová

1129 Altyn 8
 
 

   V ČR působící zástupci linie Arab

 

  Hřebec  1539Damask (1122 Aksum - 2698 Davenda)
   

 

Hřebec Dilemek (1539 Damask - Sirena)

   

 

 

 

 

<< Zpět